Skole teoriforloeb

Uddannelsens teoretiske del omhandler følgende emner:

  • politik og økonomi
  • organisation og samarbejde
  • lovgivning
  • kommunikation

Der er i alt 15 ugers skoleophold incl. den afsluttende fagprøve på 2 uger, hvor eleven dog ikke går i skole; men skriver fagprøve.

Oversigten viser de emnerne for det enkelte skoleforløb. Sværhedsgraden øges for hver skoleperiode. 

Fordeling af kompetencer og faglige områder

1a
skoleperiode

 

1b
skoleperiode

 

1c
skoleperiode

 

2.
skoleperiode

4 uger

 

4 uger

 

4 uger

 

4 uger

 

Skoleperiodens titel


4 specialfag
Min arbejdsplads i
det offentlig

"Elev og borger i velfærdsstaten"
Det offentlige som serviceleverandør

"Samfundsrammer og brugerservice"
Den offentlige sektor som aktiv part i samfundet

"Udvikling og muligheder"
Fagprøve
Kommunikation Kommunikation og medier
---------------------------
Præsentationsteknik
og min arbejdsplads
Konferenceaktiviter

---------------------------
Markedsføring og service

Job og karriere

----------------------------
Opgavepræsentation og fagprøvevejledning

 

Lovgivning Sagsbehandling og Forvaltningsret 1 Lovproces og praksis

----------------------------
Sagsbehandling og Forvaltningsret 2
Persondataloven

------------------------------
Rekurs, tilsyn og kontrol
Politik og økonomi Velfærdsstaten Brugerindflydelse og demokratisering Målstyring og decentralisering
------------------------------
Styring af de offentlige aktiviteter
------------------------------
Privatisering, udlicitering og brugerbetaling
------------------------------
Bevillingssystemet, budgetlægning og økonomistyring
-------------------------------
Den Europæiske Union
Organisation og
samarbejde
Organisation
-----------------------------
IT på jobbet
-----------------------------
Forvaltningsopbryd-
ning
-----------------------------
Personale- og arbejdesmarkeds-forhold
Forvaltningsperso-nalets rolle
---------------------------
IT implementering
---------------------------
Sagsstyringssystemer og databaser
----------------------------
Image og kultur 1
----------------------------
Kvalitet i den offentlige forvaltning
Forvaltningspersonalets nye rolle
---------------------------------
Nye arbejdsformer
--------------------------------Image og kultur 2
65(75)

20

 

20

 

25

 

10

 

Sidst opdateret: 16.08.2017