test trafik Vejarbejder i Viborg Kommune

Planlagte vejarbejder i Viborg Kommune. test

 

Vejspærring ved Bjerring 28. august -1. oktober 2017

I forbindelse med et mindre kloakarbejde er der spærret for gennemkørsel på Bjerring Byvej 28 – 32 fra den 28. august – 17. september 2017 og på Vindumvej fra Bjerring Byvej - Vindumvej 3 fra den 18. september - 1. oktober 2017.

se nærmere på kort

Omkørsel

Ved spærring af Bjerring Byvej og Vindumvej vil der blive etableret omkørsel via Vindum. Bilister fra Bjerringbro til Mammen kan med fordel køre via Vindum ad Tangevej/Møllebakken/Vindumvej/Bjerring Byvej. Der vil blive opsat omkørselsskilte samt henvisningsskilte
Det vil i hele perioden være tilladt for gående at passere udgravningsstedet via fortovene. Vil beklager de gener kloakarbejdet medfører og håber på forståelse. Af hensyn til beboerne i området anmoder vi om forsigtig kørsel.

skilteplan Bjerring Byvej

skilteplan Vindumvej

 

Læs mere om projektet på  Energi Viborg

 

 

Kloakarbejde i krydset Gl. Århusvej/Lyngvej

Krydset Gl. Århusvej/Lyngvej vil være spærret i perioden tirsdag den 6. juni til fredag den 6. oktober 2017, pga. kloakarbejde ved Energi Viborg.

I samme periode vil der være lysregulering på Gl. Århusvej, så kør hjemmefra i god tid.

Kloakrenovering i Løvskal

Energi Viborg er ved at separat kloakere i Løvskal, og i den forbindelse er dele af byen gravet op.
Arbejdet er startet i 2016 og varer til august 2017.
For yderligere information kan man kontakte Energi Viborg – evt. kigge på deres hjemmeside om projektet, hvor der er telefonliste over de ansvarlige for projektet.
Se mere om projektet på Energi Viborgs hjemmeside: Løvskal
Kontaktperson hos Viborg Kommune:
Niels Hammer Sørensen - Trafik og Veje

Kloakrenovering i Vejrumbro

Energi Viborg er ved at separatkloakere i Vejrumbro, og i den forbindelse er dele af byen gravet op.
Arbejdet er startet i 2015 og varer til september 2017.
Der er etableret omkørsel ude på stedet
For yderligere information kan man kontakte Energi Viborg – evt. kigge på deres hjemmeside om projektet, hvor der er telefonliste over de ansvarlige for projektet.
Se mere om projektet på Energi Viborgs hjemmeside: Vejrumbro
Kontaktperson hos Viborg Kommune:
Niels Hammer Sørensen - Trafik og Veje

 

 

Sidst opdateret: 28.08.2017