Sådan kan du brevstemme

Stemmeurne

Du kan i god tid før et valg brevstemme i Borgerservice og på udvalgte biblioteker.

Du kan her på siden finde oplysninger om åbningstider for brevstemmeafgivning.

Hvis du vil brevstemme, skal du medbringe legitimation – f.eks. sundhedskort, kørekort, pas eller lignende.

Sådan kan du brevstemme - også i udlandet 
Hvis du opholder dig i Grønland, på Færøerne, gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg - fx boreplatform - kan du brevstemme der.

Opholder du dig midlertidigt i udlandet, fx er på ferie eller lignende, kan du også brevstemme. Ønsker du at brevstemme fra udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller konsulat i det land, du befinder dig.

Du kan afgive din stemme fra xx uger før valgdagen frem til og med fredagen før valgdagen, hvis du stemmer fra udlandet.

Vær opmærksom på, at være ude i så god tid, at din bopælskommune har modtaget din stemme, inden afstemningen går i gang kl. 8 på valgdagen xxxdag den xx. xxxxx 20xx. Ellers tæller den ikke med i valgresultatet.

Du kan læse mere om at brevstemme i udlandet på borger.dk 

Sidst opdateret: 08.11.2018