Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater

Du må hænge valgplakater op fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen


Begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater til xxxxxxxx er: xxxdag den xxxxxx, fra kl. 12.00.

Valgplakaterne (og de midler, der er brugt til at hænge dem op med - strips, snore mv.) skal være taget ned senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, det vil sige xxxdag den xxxxxx, kl. 24.00. 

Regler for ophængning
Folketinget har den 27. december 2014 vedtaget en ændring af vejloven og privatvejloven, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal. 

Derudover har Folketinget den 21. februar 2017 vedtaget en ændring af de to love, der bl.a. ændrer begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater.

Se Økonomi- og Indenrigsministeriets side om reglerne for ophængning af valgplakater

Information fra Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har udarbejdet følgende som en hjælp til at sikre, at tidsperioden overholdes og at valgplakaterne opsættes forsvarligt, sikkert og lovligt:

 

Ansøgning
Som det fremgår kræves der ikke længere forudgående tilladelse fra kommunen til opsætning af valgplakater, så længe at valgplakaten ikke er større end 0,8 m2.

Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hos den pågældende vejbestyrelse eller kommune. Du finder en ansøgning nederst på siden.

Er du i tvivl om opsætning eller nedtagning, kan du kontakte Trafik og Veje, Anton Villadsen på tlf. nr. 8787 5114 eller pr. mail på av4@viborg.dk

 

Valgplakater

*
*
*
*
*
*
Samtykke


Læs Viborg Kommunes privatlivs- og persondatapolitik

Jeg accepterer, at Viborg Kommune indsamler og behandler persondata som beskrevet i privatlivs- og persondatapolitikken
*
Sidst opdateret: 16.01.2020