Stemmeret

Stemmeboks

Stemmeret
Som udgangspunkt kan alle danske statsborgere over 18 år med bopæl i Danmark stemme.

Alle borgere, der har stemmeret og er optaget på en valgliste, kan stemme til Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Hvem kan stemme
For at få stemmeret skal følgende krav være opfyldt:

  • man skal være fyldt 18 år
  • man skal have fast bopæl i Danmark (i kommunen / regionen).

Herudover skal du enten være dansk statsborger, statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, Island eller Norge, eller have haft bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne de sidste tre år for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg.

Følgende har dog ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25c)
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf mv. idømt af en international straffedomstol.

Når disse krav er opfyldt, kommer du på automatisk på valglisten. Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere og indeholder oplysninger om vælgerens navn, adresse og fødselsdato.

Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort forinden et valg.

Læs mere på borger.dk.

Sidst opdateret: 05.01.2018