Det sker på valgdagen

valgboks med hund

Valg til Viborg Byråd og Regionsråd i Midtjylland

Sådan foregår valget

Næste kommunal- og regionsfrådsvalg er tirsdag den 16. november 2021.

Hvert 4. år afholdes der valg til kommunalbestyrelserne og til regionsrådene for de fem regioner i Danmark. I Viborg Kommune skal vælgerne stemme på i alt 17 afstemningssteder placeret geografisk ud i kommunen. Du kan læse mere om afstemningsstederne her på valgportalen, ligesom du også kan få andre relevante oplysninger om valget for eksempel kandidater, stemmeprocenter m.v.

Afstemningsstederne åbnes for stemmeafgivning på valgdagen kl. 08.00, og afstemningen slutter samme dag kl. 20.00.

Mange borgere ønsker at stemme mellem kl. 16.00 og 19.00 – og der kan derfor dannes lange køer. Vil du undgå at stå i kø og har du mulighed for det, anbefaler vi at stemme på et andet tidspunkt på valgdagen.

Efter kl. 20.00 optælles stemmerne på de enkelte afstemningssteder, og resultatet indberettes til valgsekretariatet på Viborg Rådhus. Der vil herefter ske indberetning til KMD´s valgsystem. Valgresultatet kan følges på kmdvalg.dk samt på viborg.dk/valg.

Valgcafé på Viborg Rådhus
Alle valginteresserede – både borgere og presse - er på valgaftenen velkomne i Viborg Kommunes valgcafé på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Valgcaféen åbner kl. 20.00.

Løbende opgørelse af stemmeprocenter
I løbet af valgdagen opgøres og offentliggøres antal fremmødte vælgere (stemmeprocenterne).

Stemmeprocenterne opgøres kl. 09.00 -11.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 og 20.00.

Tallene offentliggøre hurtigst muligt på kommunens hjemmeside.

På valgaftenen offentliggøres resultater fra kommunalvalget løbende for de enkelte afstemningssteder, dels på kommunens hjemmeside, dels i valgcafeen på Viborg Rådhus. Resultaterne suppleres i valgcafeen med prognoser for det samlede resultat. Ca. kl. 22.30 forventes resultatet af mandatfordelingen (hvor mange mandater får de enkelte kandidatlister/partier) og sent på valgaftenen foreligger resultatet af den 1. optælling på kandidaterne (hvem er de 31 medlemmer af det nye byråd).

Du kan også se de løbende valgresultater om aftenen på kmdvalg.dk.

Pressen
Der er altid stor interesse fra pressen for at være til stede ved valget, og der er reserveret plads til pressen i atriet, ligesom der vil være kontaktpersoner fra kommunens kommunikationsafdeling til stede.

Nyhedsservice
Er du interesseret i at få tilsendt en mail, når resultatet foreligger, kan du oplyse din e-mailadresse til kommunikationschef Marianne Thingholm på mail:
mt@viborg.dk.

Pressekontrakt
Pressen er selvfølgelig velkommen til at besøge afstemningsstederne. Ved ankomst kontaktes afstemningslederen på stedet.

Pressekontakt kan i øvrigt ske til kommunikationschef Marianne Thingholm, på tlf. 87 87 83 00 eller på mail: mt@viborg.dk

Fintællingsdagen
Fælles fintælling for alle 17 afstemningssteder i Viborg Kommune foregår dagen efter valgdagen i Stadionhallen, hal 5 og 6. I løbet af eftermiddagen foreligger det samlede resultatet for kommunalvalget og regionsrådsvalget, herunder også kandidaternes personlige stemmer. Resultaterne kan blandt andet ses på viborg.dk/valg eller på kmdvalg.dk.

Valgportal
Du kan læse mere om afstemningssteder, stemmeprocenter og få andre relevante oplysninger om valget her på valgportalen.


 

Sidst opdateret: 04.06.2020