Hjælpemidler

Forstørrelsesglas

Hjælpemidler der stilles til rådighed ved stemmeafgivning

På alle afstemningssteder og brevstemmesteder er der følgende hjælpemidler:
  • en sort filtpen
  • en ikke-håndholdt lup
  • en ikke-håndholdt LED-lampe

Derudover er det muligt på brevstemmested Viborg Rådhus, afstemningssted Viborg og afstemningssted Overlund at benytte:

  • hæve-/sænkebord og
  • forstørrelsesapparat med skærm (CCTV)

Alle har mulighed for at benytte brevstemmestedet Viborg Rådhus.


Handicappedes mulighed for skift af afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har også mulighed for at ansøge Borgerservice om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i opstillingskredsen.

Læs mere om frister mv. på siden om "Handicappedes mulighed for skift af afstemningssted".

 

Sidst opdateret: 16.01.2020