Hjælpemidler

Forstørrelsesglas

Hjælpemidler der stilles til rådighed ved stemmeafgivning

På alle afstemningssteder og brevstemmesteder er der følgende hjælpemidler:
  • en ikke-håndholdt lup
  • en sort filtpen

Derudover er det muligt at benytte hæve-/sænkebord på brevstemmested Viborg Rådhus og afstemningssted Viborg.

Alle har mulighed for at benytte brevstemmestedet Viborg Rådhus.

Handicappedes mulighed for skift af afstemningssted
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har også mulighed for at ansøge Borgerservice om at blive overflyttet til et andet afstemningssted, herunder afstemningssted Viborg.

Læs mere om frister mv. på siden om "Handicappedes mulighed for skift af afstemningssted".

 

Sidst opdateret: 08.11.2018