I stemmeboksen

Udlevering af stemmesedler

I stemmeboksen 
Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds, kan to valgtilforordnede eller valgstyrere hjælpe dig på valgstedet. Du kan selv have en personlig hjælper med, som hjælper dig under stemmeafgivelsen i stedet for den ene valgtilforordnede. 

Personlig bistand alene af én personlig hjælper
Efter en lovændring den 1. juli 2017 er det blevet muligt for dig som vælger, i visse tilfælde at forlange, at personlig bistand ydes alene af en person, som du selv har udpeget.

Dog er der 2 betingelser, som skal være opfyldt:

  • Du skal selv udtrykkeligt kunne tilkendegive dit ønske herom, og det må ikke kunne misforståes.

  • Dit ønske skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

    (konstaterbar: f.eks. brækkede lemmer, brug af kørestol, krykkestok, førerhund og lignende)
    (dokumenterbar: f.eks. ledsagekort, p-kort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller en lægeerklæring mm.)

Sidst opdateret: 16.01.2020