Handicappedes mulighed for skift af afstemningssted

Skift af afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at ansøge Borgerservice om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i opstillingskredsen.

Hvis du ønsker at skifte afstemningssted, kan du frem til den xxxxxx, kl. 12.00 indsende/aflevere ansøgningsskemaet "Overførsel til et andet afstemningssted".

Frist for ansøgning
Ansøgningsskemaet skal indsendes/afleveres til Borgerservice i Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Skemaet skal være os i hænde senest xxxxdag den xxxxxx, kl. 12.00.

Når din ansøgning er færdigbehandlet vil du få et skriftligt svar fra kommunen.

Reglerne for at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen, kan du læse mere om i ansøgningsskemaet.

Det kan oplyses, at alle afstemningssteder i Viborg Kommune er tilgængelige for handicappede. 

Hjælpemidler
Læs mere om hvilke hjælpemidler, der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.

 

 

Sidst opdateret: 16.01.2020