Handicappedes mulighed for skift af afstemningssted

Skift af afstemningssted

Hvis du er vælger med handicap eller nedsat førlighed og ønsker at skifte til et andet mere tilgængeligt afstemningssted i Viborg Kommune, er der mulighed for dette.

Hvis du ønsker at skifte afstemningssted, kan du tidligst fra den xx. xxxxx 20xx indsende/aflevere ansøgningsskemaet "Overførsel til et andet afstemningssted" (link vil blive indsat).

Frist for ansøgning
Ansøgningsskemaet skal indsendes/afleveres til Borgerservice i Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Skemaet skal være os i hænde senest xxxdag den xx. xxxxx 20xx, kl. 12.00.

Når din ansøgning er færdigbehandlet vil du få et skriftligt svar fra kommunen.

Reglerne for at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen, kan du læse mere om i ansøgningsskemaet.

Det kan oplyses, at alle afstemningssteder i Viborg Kommune er tilgængelige for handicappede. 

Hjælpemidler
Læs mere om hvilke hjælpemidler, der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.

 

 

Sidst opdateret: 08.11.2018