Regler for opstilling

Inden et parti kan blive opført på stemmesedlen, skal partiet være opstillingsberettiget. Det er også muligt at stille op uden for partierne.

Hvem kan stille op?
Har du valgret til Folketinget, er du normalt også valgbar til Folketinget, med mindre du er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af Folketinget. Du kan dog altid stille op til folketingsvalg uanset, om du måske ikke er valgbar pga. en tidligere straf eller lignende. Folketinget træffer selv afgørelse om sine medlemmers valgbarhed.

Partier, der kan stille op
Et parti, der allerede sidder i Folketinget, når der udskrives valg, kan automatisk stille op til valget.

Hvis et parti ikke allerede sidder i Folketinget, skal det først være opstillingsberettiget. Det vil sige, at partiet først skal samle et antal underskrifter, der svarer til 1/175 af de gyldige stemmer, der blev afgivet ved sidste valg. Det svarer til omkring 20.000 underskrifter. Ved valget i 2015 blev der afgivet 3.518.987 gyldige stemmer. Derfor skal et nyt parti samle mindst 20.108 underskrifter.

Først når underskrifterne er indsamlet og videregivet til økonomi- og indenrigssministeren, kan partiet deltage i valget.

Løsgængere
De fleste kandidater ved folketingsvalg stiller op for et parti. Men man kan også stille op til Folketinget uden for partierne. Så er man løsgænger. Kun få stiller op som løsgængere, da det kræver mange personlige stemmer at blive valgt ind i Folketinget som løsgænger.

Sidst opdateret: 20.03.2019