Det sker på valgdagen

Stemmeseddel

Sådan foregår valget

Onsdag den 5. juni 2019 er der Folketingsvalg.

Afstemningsstederne åbnes for stemmeafgivning kl. 8.00 og afstemningen slutter samme dag kl. 20.00.

I Viborg Kommune skal vælgerne stemme på 17 afstemningssteder i kommunen.

Kommunen er opdelt i to opstillingskredse:

 • En vestkreds med otte afstemningssteder
 • En østkreds med ni afstemningssteder.
 • Opstillingskredsene i Viborg Kommune er en del af Vestjyllands Storkreds.

Du kan læse mere om afstemningsstederne her på valgportalen, ligesom du også her kan få andre relevante oplysninger om valget f.eks. kandidater, stemmeprocenter m.v.

Efter kl. 20.00 optælles stemmerne på de enkelte afstemningssteder, og resultatet indberettes til valgsekretariatet på Viborg Rådhus.

Løbende opgørelse af stemmeprocenter
I løbet af valgdagen opgøres og offentliggøres antal fremmødte vælgere (stemmeprocenterne) kl. 9.00 - 11.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 og 20.00. Tallene offentliggøres på alle afstemningsstederne samt på www.viborg.dk/valg.

Resultater – offentliggørelse

 • Kl. ca. 23 på valgaftenen forventes resultatet fra Viborg Kommune at være klar. På www.viborg.dk/valg offentliggøres det, hvor mange stemmer partierne har fået i hver af de to opstillingskredse.

  Fra Viborg Kommunes valgsekretariat indberettes resultatet fra de to opstillingskredse i Viborg til KMD’s valgsystem, og resultatet overføres til Indenrigs- og Økonomiministeriet, der står for den videre registrering.

Fintællingsdagen torsdag den 6. juni 2019

 • Dagen efter valgdagen er der fælles fintælling i Viborg Stadion Center for alle afstemningsstederne i Viborg Kommune. Cirka kl. 14.00 forventer vi, at de personlige stemmer for kandidaterne i de to opstillingskredse i Viborg Kommune er optalt.

  De personlige stemmetal for de enkelte kandidater offentliggøres på
  www.viborg.dk/valg, når fintællingen i de to opstillingskredse er afsluttet.
 • Mandatfordelingen kan først afgøres, når fintællingen i hele Vestjyllands Storkreds er færdig, og når fordelingen af tillægsmandater m.v. er opgjort. Resultaterne kan ses på www.viborg.dk/valg eller på www.kmdvalg.dk .


Pressekontakt
Pressen er selvfølgelig velkommen til at besøge afstemningsstederne. Ved ankomst kontaktes afstemningslederen på stedet.

Pressekontakt kan i øvrigt ske til kommunikationschef Marianne Thingholm, på tlf.: 87 87 83 00 eller på mail: mt@viborg.dk.

Valgportal
Du kan læse mere om afstemningssteder, kandidater, stemmeprocenter og få andre relevante oplysninger om valget her på valgportalen.

Sidst opdateret: 04.06.2019