Stemmeret

Stemmeboks

Hvem kan stemme?

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folkeafstemninger.

For at have valgret skal følgende krav være opfyldt:

  • man skal være fyldt 18 år
  • man skal have dansk statsborgerskab
  • man skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • man må ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

 

Sidst opdateret: 03.10.2017