Om patentdomstolen

Den europæiske patentreform er en ny mulighed for virksomheder, der vil have patent på en opfindelse i Europa. Patentreformen består af to elementer:

  • et fælles patent
  • en fælles patentdomstol.

Baggrunden for, at der skal afholdes folkeafstemning er, at den fælles patentdomstol vil få kompetence til at træffe afgørelser, der har direkte virkning for borgere og virksomheder her i landet. Der er derfor tale om suverænitetsafgivelse, og det følger således af grundlovens § 20, at et lovforslag om gennemførelse af aftalen om den fælles patentdomstol skal vedtages med et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer eller, hvis et sådan flertal ikke kan opnåes, godkendes ved en folkeafstemning.

Selvom et bredt flertal i Folketinget er for lovforslaget, så er der ikke 5/6 flertal, hvorfor der skal afholdes en folkeafstemning.

Læs evt. mere i "EU Fakta om folkeafstemningen og patentdomstolen" fra Folketingets EU-Oplysning.

Sidst opdateret: 26.08.2015