Stemmeret

Stemmeboks

Hvem kan stemme?

Du har stemmeret til Europa-Parlamentsvalget, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og enten:

  • er dansk statsborger med fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udenlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget. Læs mere om udenlandsdanskeres valgret og find ansøgningsblanketter.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse eller endelig dom.


For tilflyttere fra udlandet, Grønland eller Færøerne - optagelse på valglisten

Den 19. maj 2019 er sidste frist for, at tilflyttere fra udlandet, Grønland eller Færøerne kan blive optaget på valglisten til valg til Europa-Parlamentet.

Hvis du ønsker at anmelde denne type flytning, bedes du ringe til Borgerservice på telefonnummer 87 87 87 20.

Optagelse på valglisten er en forudsætning for at kunne stemme ved valget.

Anmeldelse kan derfor ekstraordinært ske den søndag den 19. maj 2019, i tidsrummet kl. 10-15.

Denne information er kun rettet til personer med dansk indfødsret, der ønsker at anmelde indrejse fra udlandet, Grønland eller Færøerne.

 

 

Sidst opdateret: 09.04.2019