Regler for opstilling

Kandidater til valget kan opstilles af de partier, der har ret til at deltage i valg til Euro-Parlamentet

Kandidatlister til Europa-Parlamentsvalg skal indleveres til økonomi- og indenrigsministeren senest fire uger før valgdagen.

En kandidatliste kan tidligst indleveres seks uger før valgdagen. Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af social- og indenrigsministeren.

Hvert parti kan kun indlevere én kandidatliste, og hver kandidatliste må højst indeholde navne på 20 kandidater.

 

Opstillingsformer

Sideordnet
De fleste partier opstiller deres kandidater sideordnet, det vil sige at det alene er antallet af personlige stemmer, der er afgørende for, hvem der bliver valgt. Har to eller flere kandidater samme personlige stemmetal, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater.

Partiliste
Anmelder et parti partiliste betyder det, at partiet opstiller kandidaterne i en bestemt rækkefølge, der som regel vil være afgørende for, hvem der bliver valgt.

 

Du kan læse mere om opstillingsformene, hvordan kandidaterne udvælges samt information/statistik fra Europa-Parlamentsvalget i 2014 på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

 

Sidst opdateret: 07.04.2019