I stemmeboksen

Udlevering af stemmesedler

I stemmeboksen 
Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds ved Europa-Parlamentsvalget, kan to valgtilforordnede eller valgstyrere hjælpe dig på valgstedet. Du kan selv have en personlig hjælper med, som hjælper dig under stemmeafgivelsen i stedet for den ene valgtilforordnede. 

Personlig bistand alene af én personlig hjælper
Efter en lovændring den 1. juli 2017 er det blevet muligt for dig som vælger, i visse tilfælde at forlange, at personlig bistand ydes alene af en person, som du selv har udpeget.

Dog er der 2 betingelser, som skal være opfyldt:

  • Du skal selv udtrykkeligt kunne tilkendegive dit ønske herom, og det må ikke kunne misforståes.

  • Dit ønske skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

    (konstaterbar: f.eks. brækkede lemmer, brug af kørestol, krykkestok, førerhund og lignende)
    (dokumenterbar: f.eks. ledsagekort, p-kort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller en lægeerklæring mm.)

Sidst opdateret: 11.05.2019