Det sker på valgdagen

valgboks med hund

Valg til Europa-Parlamentet

Sådan foregår valget

Søndag den 26. maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet.

Afstemningsstederne åbnes for stemmeafgivning søndag den 26. maj 2019 kl. 09.00, og afstemningen slutter samme dag kl. 20.00.

I Viborg Kommune skal vælgerne stemme på 17 afstemningssteder i kommunen.  

Kommunen er opdelt i to opstillingskredse:

  • En vestkreds med otte afstemningssteder
  • En østkreds med ni afstemningssteder  

Se afstemningssteder i Viborg Kommune.

Du kan læse mere om afstemningsstederne her på valgportalen, ligesom du også her kan få andre relevante oplysninger om valgene f.eks. kandidater, stemmeprocenter m.v.


Efter kl. 20.00 optælles stemmerne på de enkelte afstemningssteder, og resultatet indberettes til valgsekretariatet på Viborg Rådhus.

I løbet af valgdagen opgøres og offentliggøres antal fremmødte vælgere (stemmeprocenterne) kl. 11.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00. Tallene offentliggøres på alle afstemningsstederne.

På valgaftenen offentliggøres resultatet fra de to opstillingskredse på kommunens hjemmeside: viborg.dk/valg. Resultatet fra valget til Europa-Parlamentet må tidligst offentliggøres kl. 23.00. EU har vedtaget, at alle medlemsstater tidligst må offentliggøre resultater fra Europa-Parlamentsvalget, når den sidste stat er færdig med stemmeafgivningen.

Du kan også se valgresultaterne på www.kmdvalg.dk.

Fintællingsdagen mandag den 27. maj 2019
Fælles fintælling for alle 17 afstemningssteder i Viborg Kommune foregår mandag den 27. maj 2019 i Viborg Stadion Center. I løbet af eftermiddagen foreligger de endelige resultater fra de to opstillingskredse, herunder også kandidaternes personlige stemmetal. Resultaterne kan blandt andet ses på www.viborg.dk/valg eller www.kmdvalg.dk.

Pressekontakt
Pressen er selvfølgelig velkommen til at besøge afstemningsstederne. Ved ankomst kontaktes afstemningslederen på stedet.

Pressekontakt kan i øvrigt ske til kommunikationschef Marianne Thingholm, på tlf.: 87 87 83 00 eller på mail: mt@viborg.dk.


Valgportal

Du kan læse mere om afstemningssteder, kandidater, stemmeprocenter og få andre relevante oplysninger om valget på her på valgportalen.

 

Sidst opdateret: 24.05.2019