Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune

Styrelsesvedtægten fastlægger Viborg Byråds grundlæggende spilleregler, særligt kommunens politiske organisering.

Styrelsesvedtægten er byrådets "lovgrundlag" - her fastsættes bl.a. hvor mange medlemmer der er i byrådet, hvilke opgaver de forskellige udvalg skal tage sig af, hvor mange medlemmer der skal være i hvert udvalg og hvordan udvalgsformændene honoreres.

Du kan læse hele styrelsesvedtægten for Viborg Kommune her.

(Senest rev. 8. januar 2018)

Sidst opdateret: 11.01.2018