Frikommune

Viborg har været frikommune 2012-2015, og de fleste forsøg er ophørt den 1. juli 2017. Fem forsøg på beskæftigelsesområdet og ét på ældre- og socialområdet fortsætter til 1. januar 2019.

Når enkelte frikommuneforsøg forlænges, skyldes det, at regeringen gerne vil have mere tid til at forberede generelle lovændringer med afsæt i frikommunernes gode erfaringer. 

I frikommuneforsøget 2012-2015 har Viborg Kommune haft fokus på disse områder:

  • Nye veje til vækst
  • Styrket medborgerskab
  • Øget rum for politisk ledelse

Nogle gode eksempler på, hvordan Viborg Kommune har gjort det nemmere at være borger og virksomhed, eller hvor kommunen har sparet penge på administration på grund af overflødige regler, fremgår af pjecen, som der er linket til i højre side.

Frikommuneforsøget blev evalueret i 1. halvår 2016. Læs Byrådets behandling af Viborg Kommunes evaluering her. Se slutevalueringen af den samlede ordning, som ministeriet har offentliggjort den 30. september 2016, via boksen i højre side.

Sidst opdateret: 05.07.2017