Forretningsorden for Viborg Byråd

Forretningsordenen er byrådets "spilleregler"

Forretningsordenen vedtages af byrådet og indeholder reglerne for hvordan byrådets møder skal afvikles. Herunder indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, afstemninger, habilitet mv.

Du kan læse hele forretningsordenen for Viborg Byråd her.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Sidst opdateret: 14.10.2016