Beredskabskommission

Beredskabskommission for Midtjysk Brand & Redning pr. 1. januar 2016

Viborg og Silkeborg Kommuner stiftede den 1. januar 2016 et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Midtjysk Brand & Redning. Selskabet er nedsat i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov og er en sammenlægning af Viborg Brandvæsen og Silkeborg Brand og Redning.

Der er nedsat en fælles beredskabskommission for Midtjysk Brand & Redning, der består af syv medlemmer, samt en repræsentant for de frivillige:

  • Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune (formand)
  • Ulrik Wilbek (V), borgmester i Viborg Kommune (næstformand)
  • Niels Dueholm (A), byrådsmedlem Viborg Kommune
  • Claus Nielsen (C), byrådsmedlem Viborg Kommune
  • Lars Faarup (A), byrådsmedlem Silkeborg Kommune
  • Harry E. Madsen (O), byrådsmedlem Silkeborg Kommune
  • Jens Kaasgaard, politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi
  • Lone Gaisie, repræsentant for de frivillige, observatør

Beredskabschef Klaus V. Hebsgaard er sekretær for den fælles beredskabskommission.

Du kan se mere om Midtjysk Brand & Redning på hjemmesiden www.mjbr.dk. På hjemmesiden finder du også referater fra beredskabskommissionens møder.

Du kan kontakte Midtjysk Brand & Redning på 89 70 35 99 eller mjbr@mjbr.dk.

 

Sidst opdateret: 21.03.2018