Lægdommer

Moedebord

Lægdommer er en betegnelse for de personer, der er udpeget som nævninge og domsmænd.

I øjeblikket er der lukket for ansøgninger om optagelse på grundlisten, da Grundlisteudvalget er i gang med at planlægge arbejdet med udarbejdelse af ny grundliste for perioden 2020-2023.

 

Vi forventer, at det fra 1. februar 2019 bliver muligt at indsende elektronisk ansøgning om optagelse på grundlisten.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Hvert 4. år skal Grundlisteudvalget finde lægdommere. 

 

Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

 

Nævninger og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten.

 

Krav til at være lægdommer

Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning. For at blive lægdommer skal man være dansk statsborger, være fyldt 18 år, og må ikke være fyldt 80 år ved udgangen af perioden.

 

Sammensætning af grundlisten 

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

 

I Viborg kommune er der særlig behov for personer under 30 år samt personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten, hvorfor særligt disse persongrupper opfordres til at rette henvendelse til grundlisteudvalget.

 

Borgerligt ombud

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det. 

 

Vil du vide mere?

Se yderligere i informationsfilm og på informationskort fra Domstolsstyrelsen.

 

 

Sidst opdateret: 11.01.2019