Hvem kan blive lægdommer

Alle - blot man bliver vurderet egnet eller "uberygtet".

Alle kan ansøge om at blive lægdommer, hvis du: 

 • er dansk statsborger - har valgret til Folketinget
 • har en ren straffeattest (er uberygtet)
 • har tilstrækkelig kendskab til det danske sprog
 • ikke har fysiske, sansemæssige eller motoriske begrænsninger for at varetage opgaven
  (f.eks. lam, spastisk, blind, døv, kørestolsbruger)
 • bor i Viborg Kommune
 • er mindst 18 år og ikke fylder 80 år før i 2024

Du må også gerne indsende en ansøgning, selvom du ved, at du skal til at studere i en anden kommune i perioden 2020-2023. Får du besked fra Vestre Landsret om, at du er udpeget til hvervet som lægdommer, kan du max. blive indkaldt 4 gange om året til at give møde som lægdommer i retten i Viborg. 

Følgende personer er udelukket fra at være nævning og domsmand (lægdommer):

 • ministre
 • ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
 • ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • advokater og advokatfuldmægtige
 • præster i folkekirken og andre trossamfund.
Sidst opdateret: 04.04.2019