Lægdommer - hvad er det?

Som lægdommer er man "den sunde fornuft", som bidrager med den almindelige danskers synspunkter.

En lægdommer (nævning og domsmand) har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf i henhold til den gældende lovgivning.

Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af hvilken type straffesag, man bliver indkaldt til at deltage i. På Danmarks Domstoles hjemmeside kan du blandt andet læse mere omkring 

At være lægdommer er en borgerpligt

En borgerpligt betegnes også som borgerligt ombud. Det betyder derfor, hvis du bliver udtaget til at være lægdommer, har du krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. Alt afhængig af den overenskomst, du er ansat efter, kan du få fri med eller uden løn. Link - information til arbejdsgiver.

Du vil dog altid modtage kr. 1.100 pr. dag for at udføre hvervet som lægdommer.

Du kan forvente at blive indkaldt op til 6 gange om året i perioden fra 1. januar 2020 - 31. december 2023.  

 

Vil du vide mere?

Se Domstolsstyrelsens informationsfilm og informationskort 

Sidst opdateret: 03.04.2019