Behandling af dine personoplysninger

Viborg Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Grundlisteudvalget skal i henhold til databeskyttelsesforordningen orientere dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de personoplysninger, du afgiver i den forbindelse. Oplysningerne er/bliver registreret i kommunens IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.

Viborg Kommune er dataansvarlig
Viborg Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder kommunens kontaktoplysninger her: 

Viborg Kommune

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

Telefon: 87 87 87 87

E-mail: viborg@viborg.dk   

CVR: 29 18 94 46

 

Databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Viborg Kommunens databeskyttelsesrådgiver - link til hjemmeside hvor du finder e-mailadresse.

Telefon 87 87 41 55
Ved brev: Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, att. Databeskyttelsesrådgiver

 

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgen formål:

 • Du har ansøgt om at komme på grundlisten 2020-2023, og Grundlisteudvalget skal træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten. o Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at Grundlisteudvalget kan træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten. Behandlingen sker i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 6-9a.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at Grundlisteudvalget kan træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten. Behandlingen sker i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 6-9a.  

   

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Oplysninger om dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer, dit cpr.nr., din e-mail, din stillingsbetegnelse, evt. fysiske, sansemæssige eller motoriske begrænsninger og evt. etniske oprindelse.

    • Oplysninger om dit fulde navn, personnummer, adresse og stillingsbetegnelse vil blive videregivet til præsidenten for Vestre Landsret, hvis Grundlisteudvalget indstiller dig som lægdommer.

      

    • Landsrettens præsident danner ved lodtrækning blandt de indstillede personer nævninge- og domsmandslister til landsretten og byretterne. For at sikre, at de kommende lægdommere opfylder retsplejelovens krav om at være uberygtede, indhenter landsrettens præsident en udtalelse i Kriminalregistret om de pågældende personer.

    Hvor dine personoplysninger stammer fra

    De oplysninger, vi behandler, kommer først og fremmest fra dig selv, men der kan være behov for at indhente supplerende oplysninger fra offentlige registre.

     

    Opbevaring af dine personoplysninger

    Vi gemmer dine oplysninger indtil 1. november 2019, medmindre særlige forhold gør det nødvendigt og relevant at bevare oplysningerne, eller vi som følge af lovgivningen er forpligtet til at opbevare dem efterfølgende.

     

    Dine rettigheder

    Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Viborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

     

    Dine rettigheder er:

    Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
    Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Viborg Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

    Ret til berigtigelse
    Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

    Ret til sletning
    I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.

    Ret til begrænsning af behandlingen
    Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Viborg Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

    Ret til indsigelse
    Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Viborg Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

    Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

     

    Vil du klage?

    Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

     

     

     

     

     

    Sidst opdateret: 29.01.2019