Ansøgning til lægdommer

Vil du være lægdommer (domsmand og nævning) i straffesager? Send din ansøgning inden 1. marts 2019

At være lægdommer er en interessant opgave med ansvar og stor betydning for samfundet.

Ønsker du at være lægdommer ved byretten eller landsretten og deltage i retssager i rollen som domsmand eller nævning sammen med juridisk uddannede dommere, kan du søge om at blive optaget på Viborg Kommunes grundliste.

Blandt alle de ansøgninger Grundlisteudvalget modtager, vil udvalget udarbejde en såkaldt grundliste, som for Viborg Kommune skal bestå af 322 personer, der udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen i forhold til blandt andet køn, etnisk oprindelse, alder, uddannelse og beskæftigelse. Du vil modtage besked fra Grundlisteudvalget inden 1. april 2019, hvis du bliver optaget på grundlisten.

Grundlisten indsendes til Vestre Landsret, som ved lodtrækning udvælger de personer, der skal virke som lægdommere i 4 år fra 1. januar 2020 - 31. december 2023. Bliver du udvalgt, vil du få direkte besked fra Vestre Landsret, som også vil sørge for, du får en grundig vejledning i dine opgaver som lægdommer.

 

 

 

Sidst opdateret: 05.02.2019