Grundlisteudvalget

Hvad laver grundlisteudvalget og hvem er udpeget?

Viborg Byråd har på sit konstituerende møde den 11. december 2013 udpeget 5 medlemmer til Grundlisteudvalget i Viborg Kommune.

Udvalgets opgave er at udarbejde en såkaldt grundliste på 316 personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge og domsmænd ved by- og landsret i perioden 2016-2019.

Udvalget skal sikre, at grundlistens sammensætning afspejler kommunens befolkningssammensætning med hensyn til køn, alder, etnisk herkomst samt beskæftigelsesmæssig status.

Listen skal indsendes til Vestre Landsret senest 1. april 2015.

Landsretten udvælger derefter ca. halvdelen af personerne på grundlisten til hvervet som nævning eller domsmand.

Viborg Kommunes Grundlisteudvalg består af:

  • Birthe Lützhøft, Formand (V)
  • Per Asp (O)
  • Flemming Jørgensen (V)
  • Ole Birch (B)
  • Per Møller Jensen (A)

Udvalgets opgaver varetages af sekretær Louise Kamstrup, Stabs- og Byrådssekretariatet.

 

Sidst opdateret: 10.10.2017