Grundlisteudvalget

Dommerens hammer

Hvad laver grundlisteudvalget og hvem er udpeget?

Viborg Byråd har på sit konstituerende møde den 13. december 2017 udpeget 5 medlemmer til Grundlisteudvalget i Viborg Kommune for indeværende byrådsperiode.

Udvalgets opgave er at udarbejde en såkaldt grundliste med 322 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere (domsmænd og nævninge) ved by- og landsret i perioden 2020-2023.

Der er frist for at indsende en ny grundliste til Vestre Landsret senest den 1. april 2019.

Landsretten udvælger derefter ved lodtrækning ca. halvdelen af personerne på den indsendte grundlisten til hvervet som lægdommer.

Viborg Kommunes Grundlisteudvalg består af:

  • Niels Dueholm (A) - formand
  • Ole Birch (B)
  • Grethe Ørskov Sørensen (O)
  • Carsten Mørkenborg (V)
  • Kai O. Andersen (F)

Udvalgets opgaver varetages af sekretær Louise Kamstrup, Stabs- og Byrådssekretariatet.

Læs mere om hvad det vil sige at være lægdommer - nævning eller domsmand her.

 

Sidst opdateret: 04.04.2019