Vækst & Socialt ansvar

Vi vil gennem vækst sikre et økonomisk fundament, som understøtter livskvalitet og gode levevilkår for borgerne.

 

Under temaet Vækst & Socialt ansvar er målsætningerne:

  • Årlig befolkningstilvækst på mindst 0,5% (svarende til knap 500 indbyggere pr år)
  • Antallet af arbejdspladser stiger med 5% frem mod 2025
  • Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen forbedres
  • Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
  • En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
Sidst opdateret: 01.04.2019