Sammenhængsmodellen

Byrådet har i løbet af 2018 arbejdet med en ny styringsmodel - Sammenhængsmodellen.

  

 

Sammenhængsmodellen har fem temaer:

  • Bæredygtighed
  • Vækst og socialt ansvar
  • Sundhed
  • Læring og Uddannelse
  • Oplevelser og fællesskaber

Sammenhængsmodellen erstatter som udgangspunkt de eksisterende politikker og målsætninger som er grundlag for den politiske styring i dag, og der er således tale om en væsentlig forenkling.

 

Med afsæt i, at der skal være ”sammenhæng for borgerne”, danner de fem temaer og de tilhørende målsætninger grundlag for den retning byrådet vil arbejde mod de kommende år. Der udarbejdes derfor på denne baggrund forslag til handlinger og initiativer, som kan understøtte og være med til at realisere de politiske målsætninger.

 

   

Sidst opdateret: 09.01.2020