Udviklingsstrategi 2015

Viborg Byråd godkendte på deres møde den 23. september 2015 den nye udviklingsstrategi for Viborg Kommune, ”Udviklingsstrategi 2015”, hvorefter udviklingsstrategien offentliggøres.

Læs Udviklingsstrategi 2015 her.

Byrådet har drøftet den nye udviklingsstrategi ad flere omgange, og der har været stor tilfredshed med Byrådets forrige udviklingsstrategi. Byrådet har derfor også besluttet at fastholde og yderligere fokusere på de tre temaer:

  • Animation
  • Grøn teknologi og bæredygtig produktion
  • Store oplevelser

Viborg Kommunes udviklingspotentiale ændrede sig markant, da Apple i februar 2015 valgte at investere i et nyt stort datacenter her i kommunen!

I kølvandet på Apples investering i Viborg Kommune skal mulighederne for at tiltrække yderligere investeringer til Viborg Kommune, i form af virksomheder og arbejdspladser, afdækkes. Dette indgår også i den nye udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategi 2015 og målene i den – kan være med til at understøtte den meget positive udvikling vi er inde i – ikke blot på de tre fokusområder, men i Viborg Kommune som helhed!

Sidst opdateret: 28.09.2015