Viborg Kommunes strategi for sociale medier

Formålet med at bruge sociale medier i Viborg Kommune er at understøtte kommunens kommunikationspolitik og øvrige strategier - og den demokratiske dialog med borgere, foreninger og virksomheder. De sociale medier står ikke alene, men spiller sammen med kommunens andre kommunikationskanaler.

Hvorfor er Viborg Kommune på sociale medier?

Gennem tilstedeværelse på de sociale medier, ønsker Viborg Kommune at yde en god service, hjælpe borgere samt sprede kendskabet til Viborg Kommune og de tiltag, der sker. Med de sociale medier kan vi kommunikere med borgere og samarbejdspartnere på en anden måde end på kommunens traditionelle platforme.

Med udgangspunkt i målgruppen

De sociale medier kredser om dialog. Viborg Kommune ønsker at lægge op til og indgå i en velfungerende dialog med borgere og samarbejdspartnere. Når vi bruger sociale medier er det med intentionen altid at lave godt indhold, som vækker interesse og engagement.

Viborg Kommune har en række officielle profiler på de sociale medier, hvor kommunen er afsender. Derudover kan institutioner, projekter, mv. oprette egne kanaler ad hoc. Du kan finde Viborg Kommune på:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Mål for brugen af sociale medier
De sociale medier er med til at understøtte kommunens øvrige strategier. Viborg Kommune skal:

- Lytte

og være klar til at svare inden for to arbejdsdage - både når brugerne selv henvender sig eller kommenterer på vores opslag

- Lægge op til dialog

ved at involvere borgere og virksomheder i at komme med nye ideer og løsninger, samt skabe omkring Viborg Kommunes styrkepositioner og dermed bidrage til borgernes lokale stolthed.

- Skabe opmærksomhed

ved at fortælle konkrete historier, hvor nye løsninger bidrager positivt til borgernes og virksomhedernes hverdag og effektiviserer Viborg Kommunes forretningsgange; formidle service-information til borgere og virksomheder i de tilfælde, hvor oplysningerne har betydning for størstedelen af Viborg Kommunes indbyggere; og give borgere og virksomheder et indblik i kommunens hverdag.

 

Ovenstående strategi er behandlet i direktionen den 6. maj 2015.

Sidst opdateret: 10.02.2016