Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik - åben og offensiv kommunikation i 10 punkter.

Se politikken her (pdf)

1. Viborg Kommunes kommunikationspolitik tager udgangspunkt i borgernes og brugernes forudsætninger og understøtter på den måde tankegangen ”Fra borgeren og ind”. Det betyder bl.a., at vi kommunikerer med blik for den målgruppe, vi henvender os til.

2. Viborg Kommune skal opleves som et sted, hvor åbenhed, dialog, gennemsigtighed og medinddragelse trives både i og uden for organisationen. Her er det vigtigt, at borgerne og medarbejdere har klarhed over, hvor der er mulighed for reel indflydelse, og hvornår det er lovgivningen, der sætter rammerne.

3. Omverdenen skal mærke en kommunikation, der er offensiv, tilstrækkelig og målrettet. Vi har blik for, at der både i organisationen og hos de mange interessenter er et forskelligt behov for mundtlig, skriftlig og visuel kommunikation.

4. Kommunikation skal understøtte organisationen i at nå de fastsatte mål. Derfor er kommunikation en naturlig del af den daglige opgaveløsning, når kommunens vision, politikker og strategier skal udmøntes i det daglige arbejde.

5. Når det drejer sig om forhold, der i særlig grad vedrører ansatte i Viborg Kommune, har vi det princip, at vi altid kommunikerer til byråd og ansatte først. Rækkefølgen vi kommunikerer i er: Byråd – medarbejdere – pressen.

6. Viborg Kommune ønsker at fremstå som en troværdig organisation, hvor der er sammenhæng mellem vores kommunikation, værdier og handlinger. Vi gør det, vi siger vi gør.

7. Vi er professionelle og effektive i kommunikationen, og vi har fokus på at evaluere og afsøge nye og tidssvarende måder at kommunikere på.

8. En god kommunikation mellem ledelse, medarbejdere og omverden er afgørende for os. Med en velfungerende kommunikation på langs og tværs i organisationen sikres det, at den nødvendige viden er til stede, og at der er forståelse for den retning, vi skal i.

9. Kommunikationspolitikken skal udstikke en retning, så vi går samme vej. Det betyder dog ikke, at alle skal gå i samme takt. Der skal være plads til forskelligheden, der nødvendigvis vil være i en stor og mangeartet organisation som Viborg Kommune.

10. Alle har et ansvar for at opsøge information og bidrage til kommunikationen. På samme måde har alle et ansvar for at vurdere, hvordan kommunikationen fungerer – ikke mindst ledelsen.

Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at understøtte en fælles kommunikationskultur hos både politikere og ansatte. Kommunikationspolitikken gælder al kommunikation, uanset om den retter sig ud mod brugerne eller ind i organisationen.

Vejen fra holdning til handling

I Viborg Kommune har alle forvaltninger kommunikationsgrupper, som sikrer, at kommunikationspolitikkens holdninger og mål kommer ud at arbejde i alle led i organisationen – for det er ude i det store kommunale felt, at der er den største kontakt med brugerne.

Desuden er kommunikationspolitikken er suppleret med flere strategier og handleplaner, der har kommunikation som omdrejningspunkt eller som væsentligt element.

Kommunikationspolitikken står ikke alene

Kommunikationspolitikken suppleres af en række strategier og politikker. 

Se oversigt her (pdf)

Læs strategierne her

Sidst opdateret: 23.02.2016