Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi

Vores vision er, at vi med digitalisering kan skabe en bedre sammenhæng for borgere og virksomheder. Visionen er udmøntet i en fælles digitaliseringsstrategi for Viborg og Silkeborg kommuner.

Samarbejde om digitaliseringsstrategien
Silkeborg og Viborg kommuner har på et fælles direktionsmøde den 15. december 2016 vedtaget en fælles digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2020. Strategien tager afsæt i de to kommuners forretningsstrategiske samarbejde og supplerer desuden den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Strategien arbejder med 4 temaer:

  1. Digitalisering med borgere og virksomheder
  2. Den digitale medarbejder og leder
  3. Processer og metoder
  4. Systemer og data

Se hele digitaliseringsstrategien her.

Handleplaner gør strategi til praksis
Der udarbejdes årligt en handleplan, der omsætter strategien til konkrete initiativer i de to kommuner. Handleplanen bliver hvert år afrapporteret til de to koncernledelser.

Fælles digitaliserings-strategi

Sidst opdateret: 16.01.2017