Styringsmodel

Dialogbaseret aftalestyring

Dialogbaseret aftalestyring er hovedprincippet i Viborg Kommunes styringsmodel.

Styringsmodellen retter fokus på kvaliteten af den service, som vi yder for borgerne. Modellen bygger på, at der skal være åben og bred dialog om, hvilke mål, der skal gælde for vores service, hvordan vi skal nå derhen, og i sidste ende, om vi har nået vores mål.

Styringsfilosofien - central styring – decentral ledelse – understøttes ved, at vi centralt udstikker de overordnede rammer, og at vi decentralt – inden for disse rammer – finder de bedste veje til at nå målet. Decentralt er der et ledelsesrum til at være innovative og udvikle måden vi arbejder på.

Se beskrivelse af den dialogbaserede styringsmodel her.

Se Mål og Midler, som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder.

 

Sidst opdateret: 20.06.2018