Regnskab 2012

Viborg Kommunes regnskaber for 2012

Årsregnskab 2012

Viborg Kommunes regnskab for 2012 blev tiltrådt til overlevering til revisionen af Byrådet på mødet den 22. maj 2013.

Indholdet af regnskabet for 2012 kan ses herunder.

Forside Regnskab 2012 (283x200)

Årsregnskab 2012 (PDF)

Nedenfor ses de bilag, som ikke fremgår af det trykte regnskab.
Løbende anlægsbevillinger (PDF)
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. (PDF)
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. (PDF)

Sidst opdateret: 29.05.2019