Regnskab

pengesedler og mønter

Viborg Kommunes regnskaber

Viborg Kommune aflægger et Årsregnskab samt et halvårsregnskab i henhold til Principper for Økonomistyring 2012

Kommunens årsregnskabet skal bl.a. indeholde:

  • Opfølgning på mål, serviceniveau, særlige resultatkrav og indsatsområder samt rammer på de forskellige politikområder
  • Regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt og noter
  • Anvendt regnskabspraksis

Kommunens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Kommunens halvårsregnskabet skal indeholde en række oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet eksempelvis:

  • En regnskabsopgørelse, der i en kortfattet form viser kommunens udgifter og indtægter og giver en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede
  • En regnskabsoversigt, der viser det forventede årsregnskab på bevillingsniveau

 

Sidst opdateret: 04.10.2017