Regnskab

pengesedler og mønter
Regnskab for Viborg Kommune

Viborg Kommunes regnskaber

Kommunens årsregnskabet skal bl.a. indeholde:

  • Opfølgning på mål, serviceniveau, særlige resultatkrav og indsatsområder samt rammer på de forskellige politikområder
  • Regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt og noter
  • Anvendt regnskabspraksis

Kommunens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

 

 

Sidst opdateret: 27.11.2018