Principper for økonomistyring

Viborg Kommunes overordnede regelsæt for
økonomistyring

Principper for Økonomistyring (Link) er Viborg Kommunes overordnede retningslinjer for økonomisk styring.

Retningslinjerne har til formål at sikre:

  • en ensartet, effektiv og retvisende økonomistyring i Viborg Kommune
  • et tilstrækkeligt niveau af intern kontrol, der tager højde for væsentlighed og risiko
  • medarbejdere mod uberettiget mistanke om misbrug
  • klarhed over hvem, der har ansvar for de enkelte budgetter samt kontrol og opfølgning på disse

Retningslinjerne har desuden også det formål at sikre ensartet og retvisende grundregistreringer, så der kan udarbejdes et retvisende billede af Viborg Kommunes økonomi.

Sidst opdateret: 27.03.2019