Principper for økonomistyring

Viborg Kommunes overordnede regelsæt for
økonomistyring

Principper for økonomistyring

Viborg Kommunes principper for økonomistyring 

Regelsættet for styring af Viborg Kommunes økonomi er samlet og nedfældet i de såkaldte ”Principper for økonomistyring”. Principper for økonomistyring er revideret i 2012 og godkendt af Byrådet den 5. september 2012 og senest opdateret den 27. januar 2016.

Regelsættet skal bl.a. sikre, at økonomiopgaven ved Viborg Kommune løses på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og at forskellige arbejdsrutiner omkring økonomistyring løses på en forholdsvis ensartet måde, hvor dette er hensigtsmæssigt, samt at Viborg Kommune i øvrigt lever op til de krav, der stilles til økonomistyring fra centralt hold. 

Sidst opdateret: 03.01.2018