Politisk procesplan

Budget 2021 til 2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2020 en procesplan for budgetlægningen 2021-2024. Det endelige budget forventes vedtaget den 7. oktober 2020.

Nedenfor ses de vigtigste milepæle. 

Dato Aktivitet 
19. februar                           

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØEU)  vedtog spillereglerne for årets budgetlægning.
Se sagen til ØEU (link)             

2. - 4. juni

De politiske udvalg færdiggør budgetforslag for både drift og anlæg:

  • Forslag til driftsbudget
  • Teknisk tilretning af anlægsbudget
  • Prioritering af nye anlægsprojekter herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsprojekter
17. juni

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetlægningen herunder

  • Drøfter, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen
  • Vurderer behovet for yderligere reduktioner i budgetperioden herunder, om der skal ske reduktioner fra 2024, set i lyset af økonomiaftalen og udligningsreform
22. juni

Budgetseminar for byrådet med deltagelse af Hoved-MED’s medarbejderrepræsentanter og direktionen.
(Materialerne bliver tilgængelige på hjemmesiden i ugen op til budgetseminaret)

19. august

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler basisbudgettet, som er det budgetmæssige udgangspunkt for budgetforhandlingerne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den nye befolkningsprognose og orienteres om de økonomiske konsekvenser heraf.

31. august - 1. september Byrådets budgetseminar med deltagelse af direktionen.
Hoved-MED’s medarbejderrepræsentanter deltager første dag.

9. september

Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget.
Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED.

10. - 15. september Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet.

16. september

1. behandling af budgetforslaget i ØEU og byrådet.
Budgetforslaget forventes på dette tidspunkt at bestå i basisbudgettet, der er et teknisk tilrettet budget.

30. september

Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslaget. På dette tidspunkt forventes det, at der er indgået et budgetforlig, der formelt skal behandles som et ændringsforslag til basisbudgettet.

7. oktober

Byrådets 2. behandling af budgetforslaget.            


Sidst opdateret: 25.05.2020