Alt om R

Refusioner

Kommunens ret til tilbagebetalinger eller godtgørelser fra staten på særlige udgiftstungeområder (overførselsudgifter).

 

Regnskab og årsberetning

En opgørelse af udgifter og indtægter i løbet af et regnskabsår fra 1. januar til 31. december.
Årsberetningen indeholder generelle oversigter og hovedtal i forhold til kommunens regnskab samt noter der i tekst forklarer udviklingen på områderne.

 

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er den regnskabsmæssige modpart til budgetopgørelsen.

Regnskabsopgørelsen for det aktuelle budget kan ses på viborg.dk/budget.

 

Revision

Revision af kommunens regnskaber er lovpligtig. Der foretages også sags revision, hvor et antal personsager med udbetalinger gennemgås for at sikre, at sagsbehandling og dokumentation er korrekt.

På udvalgte områder foretages hvert år temarevision.
Beskæftigelsesministeren og Økonomi- og Indenrigsministeren skiftes til at melde et tema ud.

Sidst opdateret: 20.05.2015