Alt om G

Grundskyld

Grundskyld er en skat på selve jorden. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Skatten tilfalder den kommune, hvor grunden eller ejendommen ligger. Grundskyldspromillen fastsættes af Byrådet med budgetvedtagelsen senest den 15. oktober.

Sidst opdateret: 30.04.2015