Mål og Midler

Forside Mål og Midler 2018 til 2021

Mål og Midler giver et samlet overblik over, hvad de ansvarlige udvalg og chefer skal styre efter:

  • Fokusområder = de vigtigste målsætninger og initiativer i det kommende år
  • Effektmål = målbare mål for effekten af kommunens kerneydelser for borgerne og samfundet
  • De økonomiske rammer i budgettet
  • Nøgletal og budgetforudsætninger

Mål og Midler 2018-2021 

Mål og Midler 2017-2020

Mål og Midler 2016-2019

Mål og Midler 2015-2018

Mål og Midler 2014-2017

Sidst opdateret: 03.01.2019