Prioriteringskatalog

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2013, at der skulle udarbejdes et prioriteringskatalog til Byrådets budgetkonference.

Prioriteringskataloget indeholder forslag til effektiviseringer af den kommunale opgaveløsning bredt i hele den kommunale organisation.

Kataloget anviser i alt et økonomisk råderum på 55 mio. kr.

Se procesplan (PDF)

Se prioriteringskatalog (PDF)

Af vedlagte bilag til budgetforliget ses, hvilke forslag fra prioriteringskataloget, der blev indarbejdet i budget 2014-2017.

Sidst opdateret: 05.03.2015