Udvalgenes budgetforslag

Udvalgene færdiggjorde i juni 2019 deres forslag til drifts- og anlægsbudgetter, som de har arbejdet med i løbet af 1. halvår.

Udvalgenes budgetforslag bliver indarbejdet i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler før byrådets 1. behandling af budgetforslaget.

I budgetforslaget lægger udvalgene budget inden for deres eksisterende økonomiske rammer. Hvis et udvalg ønsker rammen forhøjet, vil det indgå i de politiske budgetforhandlinger.

Udvalgenes budgetforslag kan ses i budgethæfterne nedenfor: 
Budgethæfte for Børne- og Ungdomsudvalget (link)

Budgethæfte for Ældre- og Aktivitetsudvalget (link)

Budgethæfte for Social- og Sundhedsudvalget (link)

Budgethæfte for Beskæftigelsesudvalget (link)

Budgethæfte for Teknisk Udvalg (link)

Budgethæfte for Klima- og Miljøudvalget (link)

Budgethæfte for Kultur- og Fritidsudvalget (link)

Budgethæfte for Landdistriktsudvalget (link)

 

 

Sidst opdateret: 25.05.2020