Reduktionskatalog

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1), at der skal udarbejdes reduktionsforslag for i alt 35,2 mio. kr. gældende i 2020 og frem.

Reduktionskravet følger af sidste års budgetforlig, hvor det blev aftalt at indarbejde årlige reduktioner på en halv procent af serviceudgifterne svarende til 18,8 mio. kr. årligt. Dertil kommer moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som er aftalt mellem Regeringen og KL, og som indeholder årlige reduktioner på 16,4 mio. kr. fra 2020.
Den samlede reduktion på 35,2 mio. kr. indgår derfor allerede i finansieringen af det vedtagne budget og skaber derfor ikke et nyt råderum i budget 2020 til 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede reduktionskataloget på mødet den 15. maj 2019 (sag nr. 2) og besluttede, at forslagene indgår i den videre budgetlægningsproces.
I denne forbindelse bestilte Økonomi- og Erhvervsudvalget en beskrivelse af yderligere reduktionsmuligheder i administrationen, og tilkendegav, at der arbejdes videre med følgende forslag: samling af pedelfunktioner, centralisering af dele af administrationen på skoler og centralisering af bygningspuljer.

Sidst opdateret: 21.08.2019