Politisk procesplan

Budget 2020-2023

Budgetprocessen er i år forsinket på grund af folketingsvalget i forsommeren 2019. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 28. august en ny procesplan, som er tilpasset det forsinkede forløb. Nedenfor ses de vigtigste milepæle.

 

Dato   Aktivitet 
23. januar 2019                               

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØEU)  vedtog spillereglerne for årets budgetlægning.
Se sagen til ØEU (link)            

15. maj 2019

ØEU behandlede reduktionskataloget på mødet den 15. maj 2019 (sag nr. 2) og besluttede, at forslagene indgår i den videre
budgetlægningsproces.
Se mere på hjemmesiden (link)

28. august 2019

ØEU vedtog revideret procesplan for budgetlægningen.
Se ny procesplan (Link)

1. oktober 2019

Budgetseminar for byrådet med deltagelse af Hoved-MED’s medarbejderrepræsentanter og direktionen.
(Materialerne bliver tilgængelige på hjemmesiden i ugen op til budgetseminaret)

9. oktober 2019

1. behandling af budgetforslaget i ØEU og byrådet.
Budgetforslaget forventes på dette tidspunkt at bestå i basisbudgettet, der er et teknisk tilrettet budget. Se sagen til ØEU (link)

29. oktober 2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslaget. På dette tidspunkt forventes det, at der er indgået et budgetforlig, der formelt skal behandles som et ændringsforslag til basisbudgettet. Se sagen til ØEU (link)

29. oktober - 3. november 2019  Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet.
Se høringssvarerne her (link)
4. november 2019

Byrådets 2. behandling af budgetforslaget.
Se Byrådssagen (link)


Sidst opdateret: 02.12.2019