Temamøde

Materialer fra byrådets temamøde om budget 2019-22 den 18. juni 2018

Aktuel kommunaløkonomi: Oplæg om økonomiaftalen og dens konsekvenser for Viborg Kommunes økonomi.

Oplæg om budgetlægningen v/udvalgsformændene: Oplæg om de temaer, som har fyldt mest i udvalgenes budgetlægning.

Kommunal ungeindsats og forberedende grunduddannelse: Oplæg om Viborg Kommunes forberedelser i forhold til at implementere den nye lovgivning om hhv. en sammenhængende kommunal ungeindsats og forberedende grunduddannelse. 

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED: Oplægget indeholder medarbejdernes bemærkninger og anbefalinger til budgetlægningen.

Sidst opdateret: 21.06.2018