Plankonference

Materialer til byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018

Aktuel økonomi: Oplæg om den igangværende budgetproces - økonomisk udgangspunkt, spilleregler, udfordringer, tidsplan m.m.

Befolkningsudvikling og udviklingstendenser: Udvikling i antal børn og ældre, grundsalg, antal arbejdspladser m.m.

Autismeanalysen: Oplæg om igangværende kortlægning og analyse af autismeområdet, som i fase to skal munde ud i anbefalinger til nye tiltag og indsatser.

Større anlægsprojekter: Oplæg om større anlægsprojekter herunder helhedsplan for Bjerringbro, De fem Halder, Domkirkekvarteret, Viborg Baneby og ny bydel øst for Viborg.

Ny Overlund Skole: Oplæg om rammer, vision, proces og organisering.

Viborg Sport & Event: Visualisering af projektet med omdannelse af Tinghal-området til Viborg Sport & Event.

Affaldshåndtering: Status for indførelse af ny affaldshåndteringsordning i Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 15.05.2018