Effektivisering

Effektivisering i budget 2019 til 2022

Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som behandlede forslagene på mødet den 27. juni. (sag nr. 1). Det blev her besluttet at indarbejde forslagene i basisbudgettet som udgangspunkt for det videre budgetarbejde. Se effektiviseringsforslagene her.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. De er i stedet reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

Sidst opdateret: 18.08.2018