Budgetseminar

Byrådet afholder budgetseminar den 23. og 24. august 2018, hvor der vil være diverse oplæg om den økonomiske situation og politiske forhandlinger. Materialer fra budgetseminaret ses nedenfor. Se også video, hvor økonomidirektør, Klaus Christiansen, orienterer om, hvordan budgettet ser ud før forhandlingerne.

Program for byrådets budgetseminar den 23.-24. august 2018

Materialeliste

1a Notat om Viborg Kommunes basisbudget 2019 til 2022

1b Resultatopgørelse

1c Takstoversigt

02 Forhandlingspapir

03 Notat om overførselsudgifterne i basisbudgettet

4a Videreførelse af tilskud til Arsenalet i 2019-2022

4b Ansøgning om tilskud fra Center For Industri

4c Økonomi Familieområdet 2018 og 2019-22

4d Budgetudfordringer på ældreområdet

4e Renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen

4f Driftsbudget for ny svømmehal

05 Forslag til effektiviseringer til budgetforslag 2019-2022

06 Uddrag af budgethæfterne til budget 2019 - 2022

07 Anlægsbasisbudget 2019-2022

8a Betalt parkering og renovering af p-pladser i Viborg Midtby

8b Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet

8c Pulje til udmøntning af trafikplanen

8d Pulje til forbedring af vejnettet

8e VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg

8f Afledt konsekvens af ny svømmehal

8g Helhedsplan for Bjerringbro

8h Henvendelse fra Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg (GIV) vedrørende etablering af ny elevfløj

8i Henlæggelser ved salg af grunde i Viborg by

09 Notat vedr. ny aftale om erhvervsfremme

10 kend din kommune

Plancher fra budgetseminaret:

Aktuel økonomi

Bemærkninger fra medarbejdersiden i Hoved-MED

Overførselsområdet

Befolkningsprognoser skatter mv.

Video hvor økonomidirektør, Klaus Christiansen, orienterer om, hvordan budgettet ser ud før forhandlingerne (åbner og afspilles i Youtube. Det vil placere en cookie på din computer/telefon/tablet.)

 

Sidst opdateret: 30.08.2018