Budget 2018-2021

Forside til budget 2018 til 2021

Her ses budgetmaterialerne til budget 2018-2021, der blev vedtaget af Viborg Byråd den 11. oktober 2017.

Se præsentationen af det samlede budget 2018-2021, der giver et overblik over kommunens samlede økonomi.

Se den overordnede resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder.

Se Mål og Midler, der viser budget, fokusområder og effektmål på de enkelte politikområder. 

Se anlægsbudgettet, der viser hvilke anlægsprojekter, der er budgetlagt.

Se bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter.

Se den forventede tidsplan for de største anlægsprojekter 2018-2021, opgjort pr. 30. september 2018

Se takstoversigt, der viser skatteprocenter og brugerfinansierede takster.

Her kan du orientere dig om budgetforliget, der beskriver elementerne i årets budget.

På undersiderne ses også materialer til Byrådets budgetmøder.

Sidst opdateret: 03.01.2019